Certifikat

Givetvis har vi de certifikat och ackreditering som krävs av svenska myndigheter för installation, service och kontroll av kyl- och värmepump- anläggningar. 
Ackreditering genom Swedac för trycksättning med gas. Acrediteringsnummer 4763.
Huurre är ett auktoriserade Kyl- och värmepumpsföretag geonom SKVP. Bevis nr: 004
Vi är certiferade av Incert, Certifieringsnummer: C0377. Våra kyltekniker har dessutom personliga certifkat.
Huuurre är också medlem i Svenska kyl- och värmepumpsföreningen.