Datakyla - CO2 kylsystem till datahallar och serverparker

I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur, fuktighet, tillgänglighet och driftkostnader. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

Vi projekterar, levererar och underhåller datakyla. Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt året runt och tillgång till jourtekniker.

Vi hanterar alla typer förekommande köldmedium. Med våra egna Huurre ECO CO2 aggregat kan vi även erbjuda en energieffektiv och miljövänlig lösning som möter gällande myndighetskrav. Med värmeåtervinning från CO2 aggregaten kan värme tillvaratas och återanvändas kostnadseffektivt.