Energiinspektion

Vi tar hand om din anläggning så att den fungerar så optimalt- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi åtar oss gärna att göra en energiinspektion, ett helhetskoncept med inspektion, utredning, beräkningar, ombyggnad och uppföljning.

Vi gör en inventering av systemuppbyggnad och utrustning på plats eller hela fastigheten med alla förekommande system. Vi går igenom energikostnader. Därefter föreslår vi energibesparande åtgärder för att minska driftskostnader och underhållskostnader. Vi utför själva ombyggnaderna med fasta priser på totalentreprenad. Där efter sker en utvärdering där många kunder tycker det är bra att vi löpande skickar besparingsrapporter över uppnådda resultat.