Fastighetskyla - AC & Värmepumpar med CO2

Klimatet är viktigt. Du, din personal och dina kunder mår bäst i rätt tempereratur. 

Vi ser till att du får rätt inomhusklimat med värme och kyla i alla typer av lokaler, stora som små. Att nya eller befintliga anläggningar fungerar optimalt och kostnadseffektivt är vi specialiserade på. Vi utevecklar och tillverkar våra egna CO2 aggregat, Huurre ECO för att sänka dina driftskostnader inom kyla och värme. Vi har flera olika storlekar och modeller för AC och värmepumpar med CO2 som köldmedium.

Storkök

För att kunna erbjuda den bästa kvaliten på det du serverar till lägsta driftskostnad behövs stabil kyla. Vi erbjuder ett brett sortiment av kyl- och frysrum, skåp, bänkar och kylsystem. Med hjälp av Huurre ECO CO2 aggregat återvinner vi värme för produktion av varmvatten och sänker din energikostnad. 

Med våra egna CO2 aggregat möter vi kraven inom EU och miljöcertifieringar för fastigheter.