Kylentreprenad

Med våra långa erfarenhet av slags kyla vet vi vad som efterfrågas. Vi kan erbjuda alla slags systemlösningar hela vägen från konstruktion till färdig anläggning.

För många av våra kunder är energibesparing viktigt. Vi hjälper till att optimera anläggningar och förbättra driftsnettot.

Vi erbjuder även miljövänliga anläggningar med t ex CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen.