Kylservice - kostnadseffektiv kylsystemservice

Vi ser till att din anläggning fungerar så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt. Vår service är snabb och tillförlitlig dynget runt året runt. 

Med moduluppbyggda serviceavtal utformar vi tillsammans ett kostnadseffektivt avtal. Med en kombination av vår egen bemannande driftcentral uppnås effektiva lösningar.

Som kund behöver du bara ett telefonnummer, sen sköter vi resten. Felanmälan är öppen dygnet runt.