Miljövänlig kyla – CO2 frys & Kylsystem

Vi erbjuder miljövänliga anläggningar med CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen. Huurre ECO är ett miljövänligt och energisnålt kyl- och frysaggregat med koldioxid, CO2. Systemet har mycket god driftsekonomi, effektiv värmeåtervinning och en låg energiförbrukning.

Miljömässigt har CO2 stora fördelar eftersom det inte påverkar jordens skyddande ozonskikt. Koldioxid är en naturlig produkt i vår omgivning och är inte giftig eller brandfarlig. Koldioxiden som används är återvunnen.

Vi utvecklar och tillverkar egna aggregat under varumärket Huurre ECO. Vi har idag färdiga lösningar för kyl- och fryssystem, storkök, värmepumpar, komfortkyla (AC), isbanor och processkyla.

Läs mer om våra kylaggregat på Huurre ECO's hemsida.

F-gasförordningen

Den europeiska F-gasförordningen gäller i alla EU-länder fr.o.m 2015-01-01 och ställer höga krav på utfasning av ”gamla” köldmedier, de så kallade F-gaserna. Anledningen är F-gasernas stora miljöpåverkan. 2017-01-01 skärptes kraven ytterligare, gällande vilka kylsystem som omfattas av den periodiserade läckagekontrollen. 

I korthet handlar F-gasförordningen om:

I praktiken innebär det att anläggningar med F-gaser kommer att få ökade servicekostnader tills de är utfasade.

Läs mer om F-gasförordningen och köldmedium på Svenska Kyl- & värmepumföreningens sida Allt om F-gas